Samfunnsansvar

I kraft av å være en viktig aktør og sysselsetter i lokalsamfunnet har vi en stor mulighet til å kunne drive miljøriktig og påvirke miljøet og samfunnet rundt oss i en positiv retning. Derfor har vi igangsatt et omfattende program for miljø- og samfunnsansvar, kalt Godt Valg.

Vi prioriterer miljø- og sosial ansvarlighet høyt og vi jobber målrettet og langsiktig med samfunnsansvar i tråd med miljøledelsessystemet ISO 14001. Dette innebærer blant annet:

  • - Reduksjon av strømforbruk og CO2-utslipp
  • - Høy avfallssorteringsgrad og høyest mulig gjenbruk
  • - Etterspørsel av miljøvennlige varer ved innkjøp
  • - Tilrettelegge for at samarbeidspartnere, leverandører og leietakere kan være med på å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.
     

Vår ambisjon er å skape miljøer der det er attraktivt å møtes, både i og rundt senteret.

#JustAsk

Vi svarer
innen en time
på vår facebookside

Still ditt spørsmål
Åpningstider

HVERDAGER 09-20 / LØRDAG 10-18

Phone : +47 77 65 37 00
> Kontakt oss

Top